3.11.08

mungan


her ruh kendine dağ
tabiatta harita olan
insanda inşaa

kazdıkça
çıktıkça
anladıkça.

0 can: